Élmények első kézbőlGasztronómia, utazás, programok... Engedd, hogy inspiráljunk!

Általános Felhasználási Feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

A honlap üzemeltetője: Ittjártam.hu Kft. (továbbiakban: ittjartam.hu vagy Szolgáltató) Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak használata a Felhasználók saját kockázatára és felelősségére történik.

Az oldalak használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat. Az oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási feltételeit az ittjártam.hu a jövőben módosítja, a változásokat a honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi, és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Az oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalakon feltüntetett, felhasznált és az oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek, adatbázisok, a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az ittjartam.hu-t illeti.

Oldalak felhasználásának, felhasználási és jogi feltételeit, rögzítő szabályok megsértése esetén haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

II. A szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A szolgáltatás célja az olvasók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben, belföldi és külföldi éttermek, szálláshelyek, látnivalók szolgáltatási színvonaláról.
A szolgáltatás lényege, hogy a regisztrált Felhasználók saját tapasztalataik alapján értékeléseket írhatnak éttermekről, szálláshelyekről, látnivalókról, amelyeket az ittjártam.hu elérhetővé, kereshetővé, hozzáférhetővé tesz.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ittjártam.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A regisztrált és üzemeltetőként regisztrált felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató a részükre a rendszer használatát segítő, ösztönző, tájékozató vagy promociós emaileket küldjön.

III. Az egyes szolgáltatások

1. Értékelés
A regisztrált Felhasználóknak lehetősége van arra, hogy az ittjártam.hu-n szereplő éttermekről, szálláshelyekről, látnivalókról értékeléseket írjanak, képeket vagy videókat töltsenek fel.

2. Ajánlás
A Felhasználóknak lehetősége van arra, hogy éttermeket, szálláshelyeket, látnivalókat ajánljanak az ittjártram.hu rendszerébe, abból a célból, hogy azokról később értékeléseket lehessen leadni, megjeleníteni.

3. Üzemeltetői regisztráció, válaszadás értékelésre
Az üzemeltetőként regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van a tulajdonukat képező vagy üzemeltetésük alatt álló éttermekről vagy szálláshelyekről képeket, leírásokat, videókat feltölteni, továbbá a róluk érkezett értékelésekre válaszolni.

IV. A tartalom

Tartalom alatt értjük a Felhasználók által a szolgáltatásba felvitt összes adatot, bejegyzéseket (szöveg, kép, hang, videó), hozzászólásokat.

Az ittjártam.hu alatt megjelenő tartalmakat a Felhasználók töltik fel és azokért ők vállalják a felelősséget, az ittjártam.hu nem.

A Felhasználók számára kizárólag olyan tartalmak feltöltése engedélyezett, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait, továbbá megfelelnek az Értékelési Útmutatóban foglaltaknak.

A feltöltött tartalmakkal (szövegek, képek, videók, stb.) kapcsolatban a Felhasználó feljogosítja az ittjártam.hu-t, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint – a forrás megjelölésével történik.

A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl, bármilyen a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével, a Felhasználó határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad az ittjártam.hu-nak a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt az ittjártam.hu továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.

A Felhasználó által az ittjártam.hu-nak a jelen Feltételek elfogadásával átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is.

A Felhasználó nem tölthet fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, és nem helyezhet el az olvasó, vagy a Szolgáltató rendszerének működését befolyásoló kódot.

Az Ittjártam.hu Kft az értékelések megírásához egyértelmű útmutatóval szolgál, amelynek részletei itt érhetőek el. Amennyiben egy értékelés ennek nem felel meg, az Ittjártam.hu Kft fenntartja jogot az indoklás nélküli azonnali törlésére.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által feltöltött tartalmak moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére.

A Szolgáltató csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz a szolgáltató csak „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)”.

Az ittjártam.hu fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak indoklás nélküli módosítására, URLjének megváltoztatására, vagy akár teljes törlésére.

V. A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé, vagy eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A saját weboldalán a Szolgáltató honlapjára (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, bárki elhelyezhet. A honlap tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. Felelősség

Mivel az Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt weboldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a honlapról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított, étterem vagy szállás sorrendek nem tükrözik a Szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából vagy egyébként az automatizmusok működéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VII. Ittjártam.hu Kft.

Minden szolgáltatást az Ittjártam.hu Kft. nyújt, mely egy korlátozott felelősségű társaság, a magyar törvények alapján bejegyezve.
Iroda: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.